Alla kan behöva sälja

När allt färre av de varor som vi använder tillverkas i Sverige blir det istället andra färdigheter än tillverkning som blir allt viktigare. Säljare är därför ett av flera framtidsyrken, men det är ett yrke där konkurrensen är hård. Som tur är finns det många olika typer av säljare, både de som arbetar mot kunder och de som säljer till andra företag. Det är även en stor skillnad mellan att sälja turbiner och att sälja antivirusprogram.

Konsult med säljutbildning

Olika sorters säljutbildning

Detta gör att det även finns många olika typer av säljutbildning, anpassade inte bara efter vilken typ av försäljning företaget bedriver, utan även efter verksamhetens art och den tänkta målgruppen för verksamheten. Anpassade säljutbildningar är bl.a. inriktade mot

  • Besöksbokning, vilket inte alltid leder till försäljning, men som ofta är ett viktigt första steg. Framför allt gäller detta för företag som säljer dyra produkter eller omfattande tjänster. Turbiner som ska hålla i tjugo år är ingenting som köps och säljs snabbt och lättvindigt.
  • B2B är en förkortning för business to business, alltså försäljning från ett företag till ett annat. Det har växt upp en stor mängd företag som erbjuder alla möjliga tjänster inom denna kategori, och många företag inleder långsiktiga samarbeten inom detta segment, vilket ofta ställer särskilda krav på säljarna.
  • B2C står för business to consumer och är vad de flesta av oss tanker på när de tänker på försäljning. Telefon- och eventförsäljning ingår i denna kategori.

Säljträning för icke-säljare

Den säljträning som hittills har behandlats är framför allt av intresse för säljare. Men även den som inte är säljare kan hamna i situationer där det finns stora möjligheter att sälja in tjänster och produkter. Företag som erbjuder konsulttjänster kan tjäna på att låta sina konsulter genomgå säljutbildningar, vilket denna artikel i Affärsvärlden berättar om.

Den som sitter som konsult hos ett externt företag kan erbjuda ytterligare tjänster om ett problem skulle uppstå. Konsulterna konkurrerar inte med säljarna, eftersom de senare är inriktade på att etablera den första kontakten med kunderna. När konsulterna sedan är på plats kan de genom sina råd skapa merförsäljning, och knyta kunderna närmare det säljande företaget.