Volontärarbete, vad är det?

Om man har erfarenheter och kunskaper som man vill få användning av, och som man av någon anledning inte får utlopp för i sina studier eller sitt arbete – eller om man inte har något arbete – så kan man söka sig till någon form av volontärarbete. Det är ofta mycket givande att arbeta som volontär, och det finns även kurser och utbildningar där volontärarbete ingår som en obligatorisk del.

Volontärarbete i Sverige och utomlands

När man nämner volontärarbete tänker nog de flesta på socialt arbete, kanske framför allt utomlands. Det kan handla om att arbeta på ett barnhem i Nicaragua eller i en nationalpark i Kenya. Men volontärarbete är ett betydligt vidare begrepp än så. Allt obetalt arbete som någon utför av ideella skäl kan sägas vara volontärarbete. Ofta betalar man en mindre summa pengar för att kunna ägna sig åt volontärarbetet. Detta gäller t.ex. fotbollstränare och scoutledare, som betalar medlemsavgift till föreningen de är medlemmar i.

Volontärarbete bedrivs även i politiska partier och ideella organisationer, som Amnesty och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Medlemmarna betalar medlemsavgifter, men de som är mest aktiva, och lägger ner mest tid på föreningen, får ut mångdubbelt mer än de betalar i form av olika förmåner. Det kan t.ex. röra sig om att få resor till årsmöten och olika kurser betalda.