Skaffa erfarenheter genom att arbeta

Många unga som kommer ut i arbetslivet blir varse att det inte bara är de färdigheter som de förvärvat i skolan som efterfrågas av arbetsgivare, utan även andra saker. Alla arbetsgivare frågar efter tidigare arbetslivserfarenhet, och det duger inte att svara ”ingen” på den frågan.

Så hur skaffar man sig arbetslivserfarenhet? Det beror naturligtvis på vilken typ av arbete som man passar för, och vad man kan kombinera med sina studier. Humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar innebär en hel del egen tid för studier, som man som student kan lägga upp hur man vill. Det gör att man kan arbeta en dag i veckan, exempelvis i en affär eller i hemtjänsten. Kanske mer, om man är riktigt begåvad.

Arbeta med läxhjälp!

Om man går en teknisk utbildning har man oftast långa dagar i skolan, fullt jämförbara med en 8-timmars arbetsdag. Om man ska ha ett extrajobb då måste det vara ett där man kan arbeta kortare pass. Ett sådant arbete är läxhjälp, som oftast tar några timmar i anspråk per gång. Därför är läxhjälp ett bra jobb som går bra att kombinera med en utbildning på KTH eller Chalmers. Läs mer om att arbeta som läxhjälp på Studybuddys hemsida.

Det finns även exempel på arbetslösa lärare som startat egna firmor som erbjuder läxhjälp. För den som studerar till lärare kan arbete som läxhjälp ge ovärderliga erfarenheter, även om de egentligen är en bra merit till alla jobb. Att kunna arbeta med, och hantera människor, är alltid en fördel, framför allt inom akademikeryrken där man kommer i kontakt med dem hela tiden.