Skatteavdrag på export

ROT- och RUT-avdragen har blivit sådana succéer att knappast ens de politiker som hela tiden har motsatt sig dem tror att de kan avskaffa dem vid ett regeringsskifte. En av anledningarna till att de blivit så populära är att avdragen utnyttjas på andra sätt än vad det ursprungligen var tänkt. RUT-avdragen skulle användas för städning och liknande tjänster, men begreppet ”hushållsnära” har tolkats generöst, vilket gjort att även tjänster som läxhjälp i hemmet har berättigat till avdrag.
När det gäller ROT har avdragen inte bara använts i Sverige, utan svenskar som äger fastigheter utomlands har också kunnat göra skatteavdrag för att:

  • bygga en pool.
  • renovera köket och bygga en köksö.
  • lägga nytt tak.

Detta går enligt Skatteverkets regler lika bra att göra i Nice som i Täby. En förutsättning är dock att den som beställer arbetet betalar skatt i Sverige. Detta gör att det i praktiken bara är semesterboenden och fritidshus som kan bli aktuella. Kritikerna tycker ändå att det är märkligt att en åtgärd som infördes för att stimulera den svenska arbetsmarknaden nu ger jobb utomlands istället. Kanske kommer följden bli att en annan regering ändrar reglerna, till att endast gälla byggfirmor registrerade i Sverige. Räkna med att någon också kommer att hitta ett sätt att kringgå även den regeln.