Plugga till digital marknadsförare

Inom marknadsföring finns det en hel del utbildningar. Antingen kan man välja en bred och relativt generell utbildning, vilket ofta finns på olika universitet och högskolor. Väljer man en sådan utbildning så får man ofta räkna med minst tre år i skolbänken.

Förutom dessa längre utbildningar så finns det en hel del kortare och yrkesinriktade utbildningar inom framförallt digital marknadsföring. Först behöver man då förstå vad digital marknadsföring är för något och vad den inriktningen innebär. I korthet innebär digital marknadsföring kommunikation med, framförallt, potentiella kunder i digitala kanaler. Det kan handla om digitala annonser, vilket i sin tur bör användas på rätt sätt för att inte skrämma bort kunder. I en artikel från Resumé uppges att hälften av alla svenskar upplever att digitala annonser kan kännas inkräktande och att andelen ökar. Det kan också handla om sociala medier, där tex företag, e-handlare eller tv-serier kan marknadsföra sig. En lätt uppdelning av inriktningar inom digital marknadsföring skulle kunna se ut så här:

  • Sökmotoroptimering (SEO)
  • Sökmotormarknadsföring (SEM)
  • Digital annonsering (Native, banners, programmatic osv)
  • Content marketing (Influencers, kanalval osv)
  • Social Media marketing (Facebook, LinkedIn osv)
  • Konverteringsoptimering (CRO)

Skillnader i typen av utbildning

Det som skiljer en längre utbildning på universitet mot en kortare yrkesinriktad utbildning är främst tiden, men också att få lära sig verktygen man jobbar med. Om man ser till vilket yrke man kan få efter avslutad utbildning så är det i många fall så att de längre utbildningarna kan leda till mer generella marknadsföringstjänster. De kortare mer yrkesinriktade utbildningarna leder i många fall till specialisttjänster inom de områden som nämns ovan. Den växande GIG-ekonomin drar till sig just specialister och specialistkunskap, vilket DM skriver om i en artikel. Å andra sidan så är ofta beställaren av dessa jobb en generalist som ofta jobbar på en marknadsavdelning.

Att tänka på när man ska plugga marknadsföring

Oavsett om du väljer inriktning mot generalist eller specialist så är framtidens marknadsföring i många fall främst digital. Det gäller att man tänker på vilken roll man själv kan passa bäst i. Om man vill jobba på en byrå inom marknadsföring så finns det även här inriktningar både för generalister och specialister. Är man sugen på att sätta sig in i sociala medier och bli specialist där, eller kanske styra avdelningen för innehåll och content. Kom alltid ihåg att grunden till marknadsföring är kommunikation. Lär man sig kommunicera på rätt sätt till rätt person så kommer man lyckas.