Robotarnas fördelar i arbetslivet

Många skräms av utvecklingen av AI och det finns farhågor som är legitima. Men det finns också en annan, mer vardagsnära, sida av AI som inte diskuteras lika ofta. Den att små och medelstora företag står inför en revolution som kommer att frigöra både tid, resurser och pengar.

kontor arbeteRPA står för Robot Process Automation och kan enklast förklaras som en samlingsbeteckning för AI-lösningar som kan automatisera ett stort antal rutinmässiga arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter som kan automatiseras beskrivs senare i den här artikeln. Vipetech är ett marknadsledande företag som just nu hjälper mängder av små och medelstora företag att spara både tid och pengar med hjälp av RPA. Du hittar dem på www.vipetech.com och där kan du se vad de kan hjälpa din firma med. Om du inte är såld ännu, läs vidare.

AI – Farhågor och förhoppningar

För att illustrera nyttan AI kan bidra med går det att dra paralleller till en annan teknisk utveckling som tog plats relativt nyligen: bankomaterna. När de introducerades fanns det, liksom idag, farhågor om att många människor skulle bli av med sina jobb – främst då i bankbranschen. Precis som AI tog ju bankomaterna över ett antal arbetsuppgifter som upp tills dess hanterades manuellt. Resultatet? Fler människor jobbar i bankväsendet idag än innan bankomaterna introducerades.

Fantastiskt för rutinmässiga arbetssysslor

Det talas ofta om kapaciteten hos artificiell intelligens att hjälpa oss med ofantligt stora problem. Inte minst finns det de som menar att AI kan komma att spela en avgörande roll för att avvärja klimathotet. För den här artikelns syfte handlar det dock om betydligt mer vardagsnära uppgifter. Mer i linje med en typ av lösningar som i vissa branscher vid det här laget använts ett tag .

AI är duktigt på att genomföra rutinmässiga och tråkiga uppgifter om och om igen. Felsäkert och utan den frustration som drabbar oss människor när vi inte får göra det vi är bäst på, att vara kreativa. Att introducera RPA på en liten firma är därför en fantastisk möjlighet inte bara att spara pengar, utan också att frigöra resurser som istället kan användas för att generera idéer som får företaget att växa.

Det finns många exempel på arbetsuppgifter som kan genomföras av RPA. Om en arbetsuppgift är rutinmässig, repetitiv och regeldriven går det att utveckla en RPA-lösning som hanterar den. Några exempel är:

  • Registerhantering
  • Bokföringsuppgifter
  • Fakturahantering