Rekrytera framtidens ledare snabbt och smidigt

Att rekrytera framtidens chefer och ledare utifrån rätt förhållningssätt har blivit mycket viktigt. Vad krävs i framtiden? Vilka krav ska ställas på den nya chefens attityd och ”mindset”, och hur kan vi tydliggöra dessa egenskaper under rekryteringsprocessen? 

Det ställs helt andra krav på chefer och ledare idag och framöver än vad som gjorts tidigare. Det är en ny sorts ledare som kommer att behövas. En bra idé kan vara att anlita en partner som är specialiserad på chefsrekrytering och vet vad som krävs, till exempel wesgroup.se som är specialiserade på att rekrytera starka ledare. De förstår hur man bygger en mångfacetterad ledningsgrupp som kan optimera resultatet ytterligare.

Vad är fördelen med en rekryteringspartner?

Omvärlden förändras rekordsnabbt, produkter utvecklas i en hisnande fart och kraven på snabba, dynamiska beslut men ändå ett strategiskt agerande hos ledaren ökar. De företag som blir konkurrenskraftiga i framtiden vet hur man flyttar fram sina positioner genom att rekrytera rätt ledare. Rekrytering är en kostnads- och tidskrävande process där du själv bör kunna ägna dig åt det du är specialiserad på – och låta någon som är specialist på rekrytering utföra detta. Detta faller sig naturligt inom de flesta uppgifter på ett företag, och detsamma gäller rekryteringsprocessen. Det handlar dessutom om psykologiska faktorer där en van chefsrekryterare kan plocka upp signaler och vet exakt vilka attityder och beteenden som signalerar en viss persontyp. När du får hjälp på detta sätt kan du även undvika att välja kandidater i din rekryteringsprocess baserat på kön, vilket tyvärr är något som ofta sker i vissa branscher.

Undvik att rekrytera fel

En felrekrytering kan kosta mycket i längden. Att anlita ett skickligt rekryteringsföretag är en kortsiktig kostnadsbesparing men kan bli långsiktigt mycket mer betydelsefullt. På Företagande.se finns ett förslag på kravlista att lämna samt diskutera med rekryteringsföretaget. Det är viktigt att var tydlig både vad gäller de mjuka och de hårda värdena – det är oftast de mjuka värdena, såsom ”mind set” och förhållningssätt som gör skillnaden – eftersom beslut leder till de åtgärder som formar framtiden.