Viktigt att tänka på i öppna kontor

Jobbar du i öppet kontorslandskap? Får du tid till det du behöver få gjort, eller avbryts du flera gånger under din arbetsdag? Ett öppet kontor som inte fungerar kostar mycket, både för arbetsgivaren och för din hälsa – vilket är något som man kanske inte tänker på.

Det finns många fördelar med att arbeta i öppna kontorslandskap, men det finns också flera tydliga konsekvenser som är av det negativa slaget både för arbetsgivaren och för den anställdes hälsa. Om kontoret till exempel inte är utrustat med ljuddämpande skärmväggar och andra ljudabsorbenter ä det till exempel lätt att bli distraherad i sitt arbete – och blir du distraherad försvinner produktiviteten och när produktiviteten minskar så höjs kostnaden för företaget. Så här förklarar Göteborgs posten:

”Om en persons produktivitet minskar med sex minuter per timme under tio månader på grund av olika distraktioner, motsvarar det samma summa som organisationen betalar i personalkostnad för en månads arbete. Den anställde får betalt för tio månader, och arbetar i nio. Eller så tar hen igen det på sin fritid och får därmed minskad tid för återhämtning. Det påverkar både hälsan och prestationsförmågan på arbetet.” läs mer i tidningen här.

Viktigt med arbetsro

Det absolut viktigaste att tänka på i ett kontorslandskap är arbetsron, både för arbetsgivaren och för den anställde. Som tidningen förklarar i citatet som listas ovan så kostar det för bägge parter helt enkelt. Så hur ska man göra för att säkerställa att arbetsron bibehålls? Det första man som arbetsgivare ska tänka på är att säkerställa så att ljudnivåerna hålls nere och det kan man göra på flera sätt – varav ett är genom att sätta upp ljudabsorbenter. En annan sak man kan göra är att införa tysta timmar, ställa in telefonbås och avsätta ett visst rum för arbetsro. Och har man inte koll på exakt vilka fler saker man kan göra så kan man alltid kontakta en expert eller klicka sig in på arbetsmiljöverkets hemsida där det också finns en hel del goda råd att ta till sig av.