Känn till dina rättigheter

juridiksymbolEn viktig aspekt som oftast glöms bort i dagens industrier och verksamheter är personalen och deras rättigheter. Det är självklart inte lätt att hålla reda på alla rättigheter som en anställd har. Däremot kan det vara en bra idé att faktiskt hålla lite koll på vad som gäller. Ett tips är att läsa artiklar om arbetsrätt och få en uppfattning om andras berättelser och se om du råkat ut för samma sak. Genom att läsa om ämnet kan du också få tips och råd om hur du ska gå tillväga om du blir orättvist behandlad på din arbetsplats.

Lagstiftat

Hur vi bemöter och behandlar vår personal är något som vi i Sverige har lagstiftat tidigt om, detta för att ge befolkningen en trygghet i sitt jobb. I lagstiftningen så listas lagordningar och regler som måste följas i den relationen som arbetsgivare och anställd har. I detta ingår också speciella regler för vad som gäller vid uppsägning och anställning. Finns där ett kollektivavtal så hamnar alla frågor i en arbetsdomstol som avgör i frågan.

Rättigheter

Som anställd har du flera rättigheter och men också några skyldigheter, exempelvis får inte din arbetsgivare säga upp dig utan anledningen och den anledningen måste i sin tur vara godtagbar. Exempelvis får inte en person med alkoholproblem som kommer alkoholiserad till jobbet sägas upp direkt på plats om inte denne utsätter andra för direkt fara. Denne måste istället få en varning och en chans till hjälp med sitt missbruk. Då i sin tur måste den anställde ta emot hjälpen och lova förbättring, annars har arbetsgivaren rätten att säga upp dig. Kvinnor är extra utsatta i den hårda miljön på arbetsmarknaden och har påvisats att de sägs upp först.