Ekonomi – ett brett ämne

Skylt till kommunkontorVet du inte vad du ska läsa på högskolan? Vill du ha en utbildning som gör att du blir gångbar på många olika arbetsplatser, inom både privat och offentlig sektor? Varför inte läsa ekonomi?

Den som har en examen i ekonomi kan arbeta inom många olika yrkesområden, inom både privat och offentlig sektor. Många ekonomer arbetar som redovisningskonsulter, men man kan också arbeta inom marknadsföring. Om man siktar på att ta en examen kan man komplettera med kurser inom juridik, språk, statistik eller medie- och kommunikationsvetenskap. På detta sätt breddar man sin kompetens, samtidigt som man specialiserar sig inom det område där man helst vill arbeta.

Controller – vad är det?

Ett ekonomyrke som återfinns på nästan alla arbetsplatser, inom både privat och offentlig sektor, är controller. Namnet är ganska nytt, men många av arbetsuppgifterna har funnits länge. Tidningen Civilekonomen förklarar vad en controller gör, och vilka olika typer av controllers som finns.

I dag skiljer man ofta på accounting controller och business controller. Den förstnämnda fokuserar på historia och nutid, ser till att siffror kommer fram och rapporterar resultat och måluppfyllnad till många olika ”kunder” i organisationen. En business controller fokuserar mer på framtiden, använder siffrorna och hjälper till att formulera mål och bedöma utfall. Han eller hon rapporterar oftast till linjechefen.

Gemensamt är att controllern ska ställa diagnos på hur styrningen ska ske och komma med förslag och argumentera för detta.

Det är dock inte bara controllers som kan återfinnas både i privat och offentlig sektor. Detsamma gäller marknadsförare, som ofta har bakgrund som ekonomer. Man kan hitta marknadsförare såväl inom kommuner som på svenska startups.